Ervaringsthuis voor zwerfjongeren

Youké en Be4You2 hebben in Utrecht een Ervaringsthuis opgezet, een plek waar zwerfjongeren tijdelijk kunnen verblijven. Naast huisvesting biedt het Ervaringsthuis ruimte voor ontmoeting. (Ex-)zwerfjongeren leren van elkaar en ondernemen samen activiteiten. Een ervaringsdeskundige wordt opgeleid tot coach en is vaste bewoner van het huis. De coach sluit gemakkelijk aan bij de jongeren vanwege ervaringsdeskundigheid. Acceptatie en (h)erkenning van elkaars verhalen vormen de basis van het project. De jongeren maken gebruik van elkaars ervaringen en bouwen aan een toekomstperspectief. Ook worden ze zelf opgeleid tot ervaringscoaches. Na hun vertrek kunnen ze zo de volgende lichting helpen. De jongeren kunnen bouwen op een netwerk van ervaringsdeskundigen. Het project heeft een financiële bijdrage gekregen van het Kansfonds. Meer weten? marlene.vansteensel@be4you2.nl


Tags: ,