Thema: Jeugdhulp als nieuwe buur

2015 is het jaar van de transitie. Een grote omwenteling vond plaats in de organisatie van zorg in Nederland. In korte tijd werden meerdere veranderingen doorgevoerd, waarbij de zaken die niet goed lopen regelmatig de krant haalden, zoals de uitbetaling van het persoonsgebonden budget.

Ook de jeugdzorg en daarmee de pleegzorg kreeg met de transitie te maken. Het organiseren van zorgverlening is naar gemeenten overgegaan. Dat maakt het soms gemakkelijker om de juiste zorg te organiseren, maar soms ook moeilijker, omdat de pleegzorginstellingen met verschillende gemeenten in gesprek moeten over de financiering. De gezinsouders Rob de Blok en Marga Ganzevles zien grote verschillen tussen de verschillende gemeenten en houden in hun boek ‘Wie zorgt er dan voor mij?’ een pleidooi voor een beter toekomstperspectief voor kinderen in de jeugdzorg.

“Waar zijn ineens de gezinnen?” vroeg het Amsterdamse vakblad Jong aan de AmstelNOOT1 zich in maart af. De nieuwe wijkteams die ook een onderdeel zijn van de transitie, verwijzen een derde minder gezinnen door naar de gespecialiseerde hulpverlening. Het lijkt te maken te hebben met het regelen van de nieuwe hulpverlening. “De transformatie komt niet van de grond” constateert bestuurder Erik Gerritsen in juni, in hetzelfde blad. Al vertrouwt hij erop dat het op termijn wel goed komt. Gerritsen stelt vast dat we de eerste periode na de transitie zonder grote ongelukken zijn doorgekomen. Ook René de Bot denkt dat het gelukt is om een hele omslag te maken. Het interview met de voormalige directeur van Flexus Jeugdplein leest u verderop in dit nummer.

De transitie is nog niet ten einde. De bezuiniging die de nieuwe manier van werken moet opleveren wordt trapsgewijs, oftewel uitgesmeerd over een aantal jaren, doorgevoerd. Ook zijn de gemeenten tot 2017 gebonden aan de huidige zorgafspraken. Pas daarna kunnen ze volledig hun eigen koers varen.

NOOT1 De uitgaven van Jong aan de Amstel zijn als PDF te downloaden via www.jongaandeamstel.nl/jeugdzorg. De genoemde artikelen staan in de uitgaven van maart en juni.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Jeugdhulp als nieuwe buur’.


Tags: , ,