Onderzoek Positief Opvoeden bij Pleegzorg

Pleegkinderen moeten vaak opnieuw leren om nieuwe volwassenen in hun leven te vertrouwen. Een gevoel van veiligheid in het pleeggezin kan pleegkinderen helpen om zich optimaal te ontwikkelen. Om pleegouders hierbij te ondersteunen, zijn verschillende vormen van begeleiding ontwikkeld. De Universiteit Leiden en de Yulius Academie onderzoeken deze vormen van begeleiding in samenwerking met pleegzorgorganisaties uit het hele land. Voor het onderzoek zijn ze op zoek naar pleeggezinnen met pleegkinderen van 1 tot 6 jaar. Ook pleegouders met pleegoudervoogdij zijn welkom bij het onderzoek. Deelnemende pleeggezinnen dragen niet alleen bij aan optimalisering van de huidige pleegzorg, maar profiteren zelf ook van de begeleiding.Geïnteresseerd? Kijk op www.consensep.nl/pleegzorgonderzoek of neem contact op met Nikita Schoemaker: n.k.schoemaker@fsw.leidenuniv.nl of 071-527 5768.


Tags: ,