Jeugdhulp bedreigd door financiële belangen

De Kinderombudsman constateert dat de toegang tot en kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd, doordat gemeenten omwille van de kosten steeds vaker op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind. Ook organisatieproblemen en administratieve lasten hebben effect op de toegang tot jeugdhulp, bij zowel gemeenten als instellingen. Dit leidt bijvoorbeeld tot wachtlijsten, het uitblijven van tijdige herindicaties en vertraging in de toekenning van de hulp. De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen in 2015 nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben na de decentralisatie van de zorg naar gemeenten. www.dekinderombudsman.nl


Tags: ,