Hulp voor pleegkinderen met complex trauma

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Kinder- en Jeugd Traumacentrum hebben een kennisdocument opgesteld over traumageoriënteerde hulp voor kinderen met een complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties. Er valt winst te behalen in een leefklimaat dat ondersteunend is aan herstel van complex trauma. Het document is bedoeld voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen. Het geeft handvatten om de impact van trauma en tekenen van traumatische stress te herkennen. Door tijdige signalering kunnen kinderen beter begeleid worden bij hun herstel. U kunt het rapport gratis downloaden. www.nji.nl


Tags: ,