Fier en verder

Fier is een landelijk werkende organisatie die hulp biedt aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er zijn onder andere drie groepen voor meiden van 12 tot en met 23 jaar die slachtoffer zijn van loverboys, gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld of die kampen met de gevolgen van vroegkinderlijk trauma.

Het boek is het resultaat van een onderzoek naar de drie meidengroepen. 33 meiden en een aantal ouders zijn binnen een jaar na hun behandeling geïnterviewd over zowel de sterke als zwakke kanten van de begeleiding.

Het boek begint met een goed theoretisch hoofdstuk, met belangrijke definities en achtergrondinformatie over bijvoorbeeld hechting en vroegkinderlijk trauma. In de volgende hoofdstukken worden de onderzoeksresultaten uitgewerkt, met fragmenten van de interviews met de meiden ter ondersteuning. In het laatste hoofdstuk bekijken de onderzoekers de resultaten kritisch en geven zij aanbevelingen. Het is een interessant boek voor met name professionals die inzicht willen krijgen in wat wel en niet werkt.

Shenna Werson e.a., ISBN 9789088505911, € 23,90

 


Tags: ,