Blikopeners voor betrokken opvoeders

Pleegzorg Advies Nederland heeft een set inspiratiekaarten samengesteld om opvoeddilemma’s en samenwerkings­perikelen tussen opvoeders vlot te trekken. Zeven pleegmoeders van een koffiegroep proberen de ‘blikopeners’ uit.

Op deze donkere maandagmorgen druppelen de pleegmoeders binnen. Kinderen naar school, crisissen bezworen, een ziek kind met iPad en oordoppen op de bank. De koffie staat klaar en de eerste verhalen worden uitgewisseld. Eline Engelhart van Pleegzorg Advies Nederland komt binnen met een pakket inspiratiekaarten. Na een voorstelrondje legt ze zes stapeltjes op tafel. Ieder stapeltje kaarten heeft een eigen stijl en niveau van vragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gids, coach, sponsor, mentor, leraar en master. Op ieder kaartje staan drie vragen.

Probleem of dilemma
“Wie wil een probleem of dilemma verwoorden?” vraagt Eline. Dat is niet zo moeilijk, want we kennen elkaar behoor­­lijk goed, zeker op pleegzorggebied. Een pleegmoeder vertelt over haar 7-jarige pleegdochter Els, die van het ene op het andere moment enorm boos kan worden. In het weekend werd haar verjaardag gevierd. Aan het einde van de dag ging de pleegvader patat halen. Els ontplofte haast, omdat ze moest wachten. Opeens stond ze met een keukenmes te dreigen. Haar pleegmoeder schrok hier enorm van en had vanmorgen al contact met de pleegzorgwerker en de GGZ.
Om de beurt pakken we een kaartje en stellen een van de vragen. Welke emoties voel je bij deze situatie? Wat is voor jou de essentie? Wat gaat goed? Wat zou je geruststellen of troosten? De vragen volgen elkaar in een vlot tempo op. De pleegmoeder van Els beantwoordt de vragen, maar er mag geen gesprek over ontstaan. Nadat we allemaal twee of drie keer een vraag hebben gesteld, komt er een slotronde. Iedere deelnemer mag kort aangeven: “En dit vind ik ervan.” Ook nu zijn er kaartjes ter begeleiding.

Ruimte om na te denken
Bij het napraten zeggen de pleegmoeders dat ze verrast zijn door de vragen, die geven ruimte om na te denken en te praten. Ze voorkomen dat iedereen meteen in de praktische oplossingen schiet. Pleegmoeders zijn per slot van rekening praktische mensen. Door de ‘blikopeners’ wordt er goed geluisterd naar waar het echt om draait. De pleegmoeder van Els zegt dat de kaartjes hebben geholpen bij het na­denken over het incident.

We zijn ruim een uur verder na deze eerste ronde. De eerste pleegmoeder is gebeld dat er een kind is weggelopen van school en vertrekt. We bespreken nog een tweede dilemma: Ankie heeft een pleegzoon van 11 en hij vertelt verhalen over Ankie en haar man die niet kloppen. Opnieuw worden de vragen vlot gesteld. Soms zijn de antwoorden lastig, want je wordt ook op je eigen functioneren aangesproken: “Wat is jouw aandeel in het in stand houden van deze kwestie?” Wij zijn blij dat we in onze koffiegroep een open sfeer hebben om zo over dilemma’s te kunnen praten. We nemen de kaarten voortaan mee naar de koffiegroep om lastige onderwerpen aan nader onderzoek te onderwerpen. Wat een mooi hulpmiddel!

Blikopeners voor betrokken opvoeders
Uitgave Pleegzorg Advies Nederland, 2015
www.pleegzorgadvies.nl

 


Tags: ,