Pleegzorgproof

Opvoeden binnen pleegzorg is niet altijd gemakkelijk. De verschillende verwachtingen, behoeften en zorgen kunnen groot effect hebben op een plaatsing. Pleegzorginstelling Entrea neemt daarom deel aan de pilot ‘Pleegzorgproof: Opvoeden binnen pleegzorg is een gesprek’. Pleegzorgbetrokkenen praten onder leiding van trainers van de Pleegzorg Academie (www.pleegzorgadvies.nl) met elkaar over de uitdagingen van opvoeding in pleegzorg. De verhalen van de deelnemers staan centraal. Zij delen opvoedervaringen, opvattingen en behoeften met elkaar. Door ieders persoonlijke levensloop ontvouwt zich een gemeenschappelijk kader over wat belangrijk is in de opvoeding van pleegkinderen en waar verandering gewenst is. Na afloop worden de verzamelde inzichten, tips en adviezen samengebracht en gedeeld. Er draaien groepen met pleegouders, jongeren in pleeggezinnen, professionals en ouders van uithuisgeplaatste kinderen. Meer weten? eline@pleegzorg-academie.nl


Tags: ,