Nieuwe Richtlijn Pleegzorg

Het aantal kinderen en jongeren in pleeggezinnen neemt ieder jaar toe. Pleegzorg is ingrijpend en complex: er zijn veel mensen bij betrokken en de relationele dynamiek is vaak ingewikkeld. De nieuwe Richtlijn Pleegzorg adviseert pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en jeugdbeschermers over de inzet van pleegzorg. Het uitgangspunt is dat het kind terugkeert naar zijn eigen ouders als dat mogelijk is. De richtlijn geeft handvatten voor begeleiding, zodat pleegkinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In de richtlijn staat ook welke termijnen gelden voor het opstellen van plannen en het nemen van beslissingen. Verder zet de richtlijn op een rij met welke factoren professionals rekening kunnen houden. Extra aandacht is er voor de stabiliteit van de plaatsing en het voorkomen van een voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsing. www.richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg

 


Tags: ,