I’m Ready!

In Nederland wonen ongeveer 40.000 kinderen in een pleeggezin of in een jeugdinstelling. Als zij 18 jaar worden en de jeugdhulp stopt, staan ze er ineens alleen voor. Jongeren die ervaring hebben met jeugdhulp, kunnen zelf het beste vertellen wat ze nodig hebben om een te abrupte overgang naar volwassenheid te voorkomen. Daarom startten zes organisaties samen het project ‘I’m Ready!’. Ze vroegen aan jongeren om leeftijdsgenoten te interviewen die in een pleeggezin, residentiële jeugdzorginstelling, ggz-instelling of justitiële jeugdinrichting zitten of hebben gezeten. Daaruit zijn tien aanbevelingen gekomen. Ook is er onderzoek gedaan naar een groot aantal publicaties over dit onderwerp. www.imready.nl

 


Tags: ,