Hoe zit dat nou met… Contactregelingen

Dit boekje gaat op een overzichtelijke manier in op de vele varianten van contactregelingen tussen ouders en pleegkinderen. De wegingsfactoren voor contactregelingen zijn wat mij betreft het belangrijkste hoofdstuk. Zowel de wettelijke rechten van ouders en kinderen worden besproken als de rol van de (gezins)voogd, de pleegouders, maar ook van de ouders en het pleegkind. Dat bezoekregelingen afhankelijk moeten zijn van de leeftijd van het kind, het doel van de plaatsing en bijvoorbeeld de mate van traumatisering van het kind wordt genuanceerd uitgelegd. De auteur staat ook stil bij de rol van de (gezins)voogd, de rechter, de pleegouders en de ouders bij het vaststellen van de bezoekregelingen en bij de taken en houding van de begeleider bij de begeleide bezoekregelingen. Naast alle formele regelingen is er aandacht voor de ontwikkeling van het kind, manieren om bezoeken prettig te laten verlopen en bijzondere situaties. Het boekje is een praktisch hulpmiddel voor pleegouders die worstelen met het goed laten verlopen van bezoekregelingen. Pleegzorg Advies Nederland heeft een reeks kennisboekjes gemaakt over uiteenlopende pleegzorgonderwerpen. www.pleegzorgadvies.nl

Auteur Eline Engelhart
€ 13,50

 


Tags: ,