Factsheet Pleegzorg Nederland

Pleegzorg Nederland heeft cijfers en ontwikkelingen in 2014 op een rij gezet. Een greep uit de cijfers: in 2014 hebben 21.880 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg. Op 1 januari 2014 woonden in Nederland 17.830 jeugdigen bij pleegouders. In 2014 zijn 9.608 nieuwe plaatsingen gerealiseerd en zijn 9.114 plaatsingen beëindigd. Op 31 december verbleven 18.175 jeugdigen bij pleegouders. Het aantal nieuwe plaatsingen is met 118 toegenomen ten opzichte van 2013. Het aantal beëindigde plaatsingen is nagenoeg gelijk gebleven. De instroom in pleegzorg is groter dan de uitstroom. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van pleegzorg groeit daarmee nog steeds. 40% van de pleegkinderen vond in 2014 onderdak bij bekenden. Dit kunnen grootouders, tantes en ooms zijn, maar ook onderwijzers of buren. 19% van de nieuwe pleegzorgplaatsingen in 2014 betreft crisisopvang en 63% van de plaatsingen voltijdpleegzorg. 18% van de plaatsingen betreft deeltijdpleegzorg. Meer cijfers en het verhaal achter de cijfers vindt u in de factsheet. www.pleegzorg.nl


Tags: ,