Wie zorgt er dan voor mij?

Het ontwikkelingsbelang van het kind is na jaren lobbyen op 1 januari 2015 eindelijk leidend geworden in de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Dit boek onderzoekt stap voor stap of het ontwikkelingsbelang van het kind gediend is bij de beslissingen die genomen worden. De schrijvers laten zien hoe de inhoud van de jeugdhulp het ontwikkelingsbelang van het individuele kind het best kan dienen. Ze staan onder andere stil bij het moeilijk te diagnosticeren gebied van hechtingsproblemen, traumatisering en ADHD. Ze houden ook een pleidooi om traumahulpverlening voor veel meer kinderen beschikbaar te maken, omdat het kinderen zo helpt om hun ontwikkeling weer op gang te krijgen. Verder vragen ze om openheid en transparantie naar het kind toe over genomen beslissingen, heldere doelen voor bezoekregelingen en ze pleiten voor standaard trainingen in traumasensitiviteit voor pleegouders, leerkrachten en hulpverleners. Dit boek is een absolute aanrader. Het is geschreven vanuit het ontwikkelingsbelang van het kind en het wordt hoog tijd dat iedere hulpverlener dit permanent op het netvlies heeft. Dat vraagt om een grote omslag, omdat in het verleden het belang van de ouders vaak voorop stond.

Marga Ganzevles en Rob de Blok, ISBN: 9789088506017, € 24,90

 


Tags: ,