Thema: Huisdieren

Een thema over huisdieren, dat klinkt u mogelijk een beetje onnozel in de oren: waarom zou een pleegzorgtijdschrift uitgebreid schrijven over het al dan niet hebben van een hond of cavia? Tot onze verrassing blijkt het onderwerp enorm te leven in pleeggezinnen.

Om u alvast een beetje te prikkelen en na te denken over dit veelzijdige onderwerp, hebben wij een miniquiz voor u opgesteld. We zijn benieuwd of u na het lezen van dit thema nog hetzelfde over huisdieren denkt.

1. Wat doet volgens u een Topdog?
a. De hond corrigeert op geweldloze wijze het moeilijke gedrag van het kind.
b. De hond biedt het kind troost wanneer het daar behoefte aan heeft.
c. De hond leert het kind om zonder oordeel naar het eigen gedrag te kijken.

2. Uw pleegzoon wilde met alle geweld een hamster en beloofde dat hij er zelf voor zou zorgen. U heeft daaraan toegegeven, maar na een maand kijkt hij er niet meer naar om. Wat doet u?
a. Dit had ik al voorzien. Ik ga het dier natuurlijk zelf verzorgen.
b. Ik onderzoek hoe hij plezier aan het huisdier kan blijven beleven; overblijvende taken behoren tot mijn verantwoordelijkheid.
c. Ik wijs mijn pleegzoon op zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft nog een maand de kans om beter voor het dier te zorgen en anders doen we de hamster weg.

3. Uw pleegdochter heeft last van traumatische ervaringen. De pleegzorgbegeleider oppert paardentherapie. U denkt:
a. Ik zie niet hoe een paard een trauma kan oplossen. Doe mij maar een menselijke hulpverlener.
b. Misschien is het wel rustgevend voor het meisje als ze nu eens niet over haar geschiedenis hoeft te praten.
c. Paarden zijn zeer sensitief en voelen feilloos aan wat er speelt. Ik denk dat mijn pleegdochter er veel van kan leren.

Lees hier alle artikelen over het thema ‘Huisdieren’.


Tags: , ,