Paardenmiddel voor traumaverwerking en herstel basisvertrouwen

Paarden maken indruk, dwingen respect af door hun grootte, elegantie en kracht. Ze leven in kuddes en zorgen voor elkaar. Hun belangrijkste doel is veilig door de dag komen. Paarden zijn meesters in het herkennen van non-verbaal gedrag, hebben geen oordeel, kunnen niet liegen en voelen mensen goed aan. Daarom worden ze regelmatig ingezet in therapie of bij coaching.

“Ik haalde diep adem toen ik de paardenbak inliep. Ik was wel gewend aan paarden, maar dit was nieuw. Anita vertelde wat ik moest doen. Na een paar minuten werd ik emotioneel, ik die altijd emoties voor me hield! Ik voelde me verward, maar ook opgelucht. Na nog wat minuten was ik er klaar mee en ging kwaad in de bak zitten: ‘Ik wil niet meer! Het wordt me te zwaar!’ Anita zei dat ik het nog even moest proberen en ik stemde in. De minuten daarna waren bijzonder. Het paard zocht toenadering en volgde mij. Toen ik mijn rug naar het paard toekeerde en in de bak ging zitten, kwam hij ook naar me toe en drukte zijn warme neus tegen mijn schouder aan. Ik lachte. Ik voelde me de dagen daarna ontspannen.” Lisanne (15)

Anita Buts is eigenaar van Anna Grande, een coaching- en therapiepraktijk met paarden. Ze geeft onder andere therapie aan pleegkinderen met hechtingsproblematiek en traumaervaringen: “Ik ben zelf pleegouder geweest. Ik weet wat een kind aan geschiedenis met zich kan meedragen.”

“Mijn vader, mijn pleegouders en mijn broertje waren de eerste keer meegekomen. We gingen meteen de wei in. Anita vroeg ons om samen het paard in een cirkel te zetten. Hij wilde niet meekomen en bleef staan, draaide weg, wat iedereen ook zei of deed. Anita vroeg naar onze ervaringen en ons gevoel. Pakten we dingen vaker zo aan? Hoe kunnen we het anders doen? We maakten toen een plan. Iedereen wist wat hij moest doen en het paard ging gewoon met ons mee.” Pieter (12)

“Ik krijg zo waardevolle informatie over de manier waarop mensen samenwerken en communiceren”, zegt Anita. “De mensen rondom het kind, de ouders, pleegouders of andere belangrijke betrokkenen, zijn altijd onderdeel van de therapie. Na de intake ga ik met het kind aan de slag: het paard aanraken en verzorgen en dan bijvoorbeeld lopen met het paard. Als het samenlopen goed gaat, geeft dat zelfvertrouwen: ‘Ik kan dit paard leiden.’ Uiteindelijk proberen we op het paard te zitten. Het paard laat dit niet toe als het kind onrustig is. De mooiste, soms bijna magische momenten ontstaan als het kind ontspannen op het paard kan liggen en zich helemaal overgeeft. Vanuit vertrouwen en verbinding kan het kind herstellen, leren voelen en groeien.”

Voor kinderen die vanwege hun persoonlijke situatie meer aandacht nodig hebben, gebruikt Anita de CREF-methode® (Circle Reprint Emotional Foundation). Dit is een cirkelvormige voorstelling van zeven levensbehoeften: veiligheid, waardering, kennis, zelfontplooiing, kerntransformatie, fysiologische behoefte en emotionele verbinding. Bij afwezigheid of verstoring van een van de behoeften, kunnen diverse technieken worden ingezet, bijvoorbeeld EMDR.

www.annagrande.nl

 


Tags: , ,