Nieuwe richtlijnen Crisisplaatsing en Uithuisplaatsing

De nieuwe richtlijnen Crisisplaatsing en Uithuisplaatsing zijn online. De richtlijnen beschrijven welke processen beroepskrachten moeten doorlopen bij de besluitvorming over een uithuisplaatsing. Het uitgangspunt is dat een kind of jongere het beste in het eigen gezin kan opgroeien. Uithuisplaatsing is een uiterste maatregel, die een zorgvuldige besluitvorming vereist. www.richtlijnenjeugdhulp.nl

 

 


Tags: ,