Theatervoorstelling THUUS

Het beste cadeau zou zijn dat mijn moeder zegt: “Lotte, pak je koffers, we gaan naar huis!” Dat is zo ongeveer de eerste zin, waarmee de theatervoorstelling Thuus begint. Lotte is pleegkind, wordt dertien jaar, maar viert haar verjaardag niet thuis. Ze woont in een pleeggezin.

Het verhaal van Lotte is uit het leven gegrepen. Het stuk roept herkenning op in de zaal, er wordt meegeleefd. In een flitsende drie kwartier komen de thema’s voorbij die spelen als je pleegkind, pleegouder, pleegzus of pleegbroer wordt. En dat terwijl de eigen ouders nooit uit beeld zijn. In de voorstelling zijn ze nadrukkelijk aanwezig op een levensgroot scherm, steeds gespeeld door één van de kinderen, maar eerder opgenomen.

Elk kind is anders
THUUS is gemaakt door pleegkinderen en kinderen van pleegouders, in samenwerking met The Young Ones en pleegzorgorganisatie Trias. The Young Ones is een cultureel broeinest voor jong theatertalent. Een professionele schrijver en de regisseur van the Young Ones gingen aan het werk met de verhalen van elf jongeren die allemaal ervaring hebben met pleegzorg, de een als pleegkind, de ander als kind van pleegouders. De rollen van de pleegouders worden vertolkt door twee professionele acteurs. Alle kinderen spelen op hun beurt Lotte of Bas, het eigen kind. Soms zijn alle kinderen Lotte. Een mooie manier om zelfs in zo’n theaterstuk te laten zien dat elk kind anders is en dat geen enkele situatie dezelfde is.

Pleegouders willen goed en gezond opvoeden. Een mooi streven dat niet altijd lukt. Hoe ga je met een pleegkind om als de opvoeding niet volgens het boekje gaat? Wat als blijkt dat je eigen kind aandacht tekort komt en zich daarover beklaagt? En wat als je pleegkind misbruik lijkt te maken van de situatie en de pleegouders in actie laat komen, want “ze hebben me geslagen op school…” Ook deze thema’s komen op humoristische wijze en met een kritisch randje aan de orde in herkenbare scenes.

Dat heb ik ook
Een daverend applaus na afloop van de première laat de spelers merken dat er meegeleefd is en dat de thema’s goed zijn overgekomen. In de zaal merken zowel een pleegmoeder als een pleegkind op dat ze veel herkenden in het stuk. “Dat heb ik ook, eerst boos zijn, dan verdrietig worden”, zegt het pleegkind.

Onder het genot van kinderchampagne en taart praten de 190 aanwezigen na. Speelster Melissa vertelt dat de generale repetitie bar slecht ging, maar over de uitvoering is ze tevreden “al hebben we nog wel eens wat overgeslagen.” De uitvoering was zo vlot, dat niemand dat gemerkt kan hebben. Een van de jongere spelers, een meisje uit groep 8, is blij dat twee vriendinnetjes van school zijn gekomen: “Ik heb in de klas verteld dat ik aan deze uitvoering mee ging doen. Twee kinderen zijn er, met hun moeders.” Een pleegouderpaar uit Steenwijk vertelt dat hun pleegdochter meedoet: “Ze heeft zichzelf opgegeven, maar we moesten haar wel stimuleren.”

Anne van Uulm, die de pleegmoeder speelde, vindt het mooi om het thema ‘zorg en welzijn’ zo te combineren met ‘kunst en cultuur’. “Twee terreinen die niet vaak samenkomen, maar een bijzondere manier van communiceren opleveren.”

Gemeenten
In de aankondiging van THUUS staat dat er ook gespeeld wordt voor beleidsmakers, mensen van de gemeente, die zich met het jeugdbeleid bezighouden. Job Looijenga, raadslid van de ChristenUnie en een collega van de PvdA zijn aanwezig. Job is onder de indruk van wat hij deze avond heeft gezien: “Het stuk pakte me wel, wat maken die kinderen veel mee.” Hij heeft ook al eens over jeugdzorg gesproken met de jeugdraad in Zwolle. Bas, de voorzitter van de jeugdraad, was zelf pleegkind. Hij vertelt Job dat hij zich pas later realiseerde dat zijn komst in het pleeggezin ook behoorlijk bepalend moet zijn geweest voor het leven van zijn pleegouders en hun kinderen.

Esther Rooseboom van Trias vertelt dat ze voor deze voorstelling subsidie hebben gekregen van Stichting Kinderpostzegels. De spelers hebben ze gevonden door een oproep in de nieuwsbrief van Trias. “Twee kenden elkaar van school en drie kwamen uit één gezin in Hardenberg. Door het samenwerken en repeteren werden de twee jongens en negen meisjes snel een groep.” Trias had al wat ervaring met deze vorm, vorig jaar is de voorstelling ‘Luister’ uitgevoerd. Esther: “Onze directeur is vooruitstrevend in deze dingen. We kunnen tijd en geld investeren in voorlichtingscampagnes, maar we kunnen het ook zo doen. Inleven in pleegzorg gaat met deze voorstelling beter en sneller dan met een presentatie.”

Speeldata
THUUS ging op 27 mei 2015 in première in Zwolle en was op 3 juni te zien in Kampen. Na de zomer komt de voorstelling naar: Steenwijk (30 september), Enschede (14 oktober), Ommen (28 oktober), Nijverdal (10 november) en Almelo (17 november).
www.trias-groep.nl/pleegzorg/thuus

De foto is gemaakt door Erik Franssen.


Tags: ,