Kinderombudsman: Zorg voor kwetsbare 18-jarigen moet beter

De Kinderombudsman roept op om passende maatregelen te treffen voor kwetsbare 18-jarigen. Naar schatting worden jaarlijks circa 6000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien. Kinderombudsman Marc Dullaert: “Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren in een gat vallen, moeten we nu passende maatregelen nemen.” De Kinderombudsman trekt deze conclusies in zijn onderzoek ‘Ik kan het (niet) zelf’, dat op 21 mei werd gepubliceerd. Hij heeft onderzoek gedaan naar voortzetting van jeugdhulp aan jongeren die de leeftijd van achttien jaar bereiken.
www.dekinderombudsman.nl

 


Tags: ,