Gezinshuizen verdienen zichzelf terug

Opvang van uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen betekent winst voor kind en financier, dat wil zeggen de gemeente of zorgverzekeraar. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse van Gezinspiratieplein en diverse jeugdhulpaanbieders en onderzoekers. De analyse brengt de economische en maatschappelijke kosten en baten van gezinshuizen in kaart. Gezinshuizen bieden kinderen met complexe en meervoudige problemen een veilige en stabiele leefsituatie. Dat stimuleert hun ontwikkeling en voorkomt verslechtering van de problematiek. Ook kunnen de kinderen zich hechten aan verzorgers die altijd beschikbaar zijn. Ze hebben daardoor meer kans op werk, zijn minder vaak afhankelijk van een uitkering en vervallen minder in criminaliteit. Plaatsing in een gezinshuis voorkomt investeringen in duurdere vormen van zorg, zoals leefgroepen.
www.gezinspiratieplein.nl


Tags: ,