Thema: Prettig weekend!

Wat kan het heerlijk zijn om even uit de dagelijkse problemen te zijn en je welkom te voelen in een ander gezin. Dat blijkt vooral uit de ervaringsverhalen: voor ouders een rustpunt, voor kinderen een gezellig weekend. En zo gewoon, zoals je ook logeert bij je vriendje of vriendinnetje of bij een goede tante en oom.

Voorkomen van een uithuisplaatsing, doorbreken van een negatieve vicieuze cirkel, het kind laten ervaren hoe het ook kan zijn om in een gezin te wonen of ontlasten van ouders in de opvoeding. Het zijn allemaal redenen om kinderen of jongeren aan te melden voor weekendpleegzorg. Volgens cijfers van Pleegzorg Nederland betrof 16 procent van de nieuwe pleegzorgplaatsingen in 2013 deeltijdpleegzorg, meestal weekend- en vakantieopvang.

Weekendpleegouders zijn vaak mensen die door de week weinig tijd hebben. Ze willen wel graag zorgen voor een kind en hun ouders ontlasten of juist iets betekenen voor kinderen die in een instelling verblijven. Ook zijn er pleegouders die beginnen met weekendpleegzorg om te kijken of pleegzorg bij hen past. Weekendpleegouders kunnen ook uit het eigen netwerk van een gezin komen.

Dit thema gaat vooral over weekendopvang via pleegzorgorganisaties. Ook hier zie je allerlei variaties. In Gelderland ontstaan bijvoorbeeld zogeheten ‘buffergezinnen’, die zich als het ware koppelen aan vaste gezinnen. Veel initiatieven voor weekendopvang gaan buiten pleegzorg om, bijvoorbeeld via kerkgemeenschappen. Ook zijn er vrijwilligersorganisaties, zoals Handje Helpen in Utrecht, die de mogelijkheid bieden van een logeergezin voor kinderen met een beperking of voor kinderen die extra zorg nodig hebben.

Bij weekendpleegzorg is het meestal niet de bedoeling dat er allerlei extra uitjes of activiteiten zijn voor de kinderen. Het gaat om de gewone dingen, zoals samen een spelletje doen, boodschappen halen, aan tafel eten of gezellig kletsen tijdens een wandeling.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Prettig weekend’.


Tags: , ,