RAP

Orthopedagoog en jurist Karin Blankespoor heeft dit Amerikaanse boek in het Nederlands vertaald. RAP staat voor Response Ability Pathways. Het boek is geschreven voor iedereen die in aanraking komt met jongeren die ingewikkeld gedrag vertonen. Het uitgangspunt is de verbondenheid te herstellen op basis van respect. Vanuit de RAP-methode wordt gekeken naar de behoeften van de jongere. Het doel is om vanuit de verbinding met de jongere samen behoefteontwikkeling op gang te brengen. Dit kan alleen op basis van respect voor elkaar en het aanbieden van natuurlijke consequenties. Op die manier leert de jongere om eigen verantwoordelijkheden op te bouwen.
Het boek biedt een goede afwisseling tussen theoretische achtergrond, onderzoek en praktijkvoorbeelden. De voorbeelden zijn vertaald uit het Amerikaans, waardoor ze soms minder passend zijn bij de Nederlandse praktijk. Het boek is geschreven voor zowel professionals als leken die omgaan met kinderen en jongeren met problematisch gedrag. Toch kan het voor de leek lastig zijn om door de theorie heen te komen. De RAP-training kan dan een mooie aanvulling zijn. Een interview met schrijfster Karin Blankespoor kunt u lezen op pagina 18 in Mobiel.

Response Ability Pathways, Karin Blankespoor, ISBN 9789082264302

 


Tags: ,