Online de weg vinden in pleegzorgland

Er is ontzettend veel aanbod online op het gebied van pleegzorg. Daarom hebben wij een minigids door het wereldwijde pleegzorgweb samengesteld.

Informatief
Heel breed en informatief is de website van Pleegzorg Nederland. Een goede start voor (pleeg)ouders of andere geïnteresseerden die meer willen weten over pleegzorg. Op de site staan ervaringen van pleegouders en pleegkinderen in de vorm van dagboeken en filmpjes, maar ook links naar alle 28 organisaties voor pleegzorg en bijvoorbeeld materiaal voor spreekbeurten. www.pleegzorg.nl

De overheid heeft een website met informatie, nieuws, vragen en antwoorden over pleegzorg. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pleegzorg

Voor wie dieper het beleid wil induiken, is er een webpagina waar alle stukken op staan die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zijn besproken. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pleegzorg/documenten-en-publicaties

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een online dossier samengesteld met achtergronden van pleegzorg en informatie over onderwerpen als pleegzorgbegeleiding, matching en samenwerking. www.nji.nl/pleegzorg

Kijk voor pleegzorginformatie ook eens in het archief van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. Hier vindt u alle artikelen en columns die de afgelopen tien jaar in het tijdschrift verschenen zijn. www.bijonspleegzorg.nl

Internationaal
Om nog wat verder uit te zoomen op het aanbod: de International Foster Care Organisation (IFCO) is het enige internationale netwerk voor pleegzorg. Op de website is informatie te vinden over de congressen die de organisatie organiseert, blogs, overzichten van projecten en informatie voor specifieke doelgroepen. www.ifco.info

PRIDE is een internationaal voorbereidingsmodel voor pleegzorg. In Nederland staat PRIDE bekend als het STAP-programma. Op de website www.fosterpride.eu vindt u hier informatie over.

Pleegzorg Vlaanderen onderhoudt een informatieve website met uiteenlopende pleegzorgonderwerpen. www.pleegzorgvlaanderen.be

Voor en door kinderen
Specifiek op pleegkinderen gericht is www.pleegkinderen.nl van Pleegzorg Nederland. Met ‘vraag en antwoord’, tips voor boeken en een pleegwoordenboek.

Andere websites voor pleegkinderen zijn www.stichtingjip.nl van stichting JiP (Jongeren in Pleeggezinnen) en natuurlijk de website van jongerentijdschrift WAT?! www.watkrant.nl. De WAT?! heeft ook een eigen Facebookpagina (https://www.facebook.com/watkrant?fref=ts), evenals het jongerennetwerk JongWijs (www.facebook.com/Jongwijs ).

Bekijk ook eens de korte animatiefilm die Pleegzorg Nederland speciaal voor jongere (pleeg)kinderen maakte. https://vimeo.com/15656475

Op de bres voor kinderen
Verschillende organisaties zetten zich in voor pleegkinderen en geven hier online informatie over: www.inhuisplaatsen.nu van de Alliantie Kind in Gezin, www.bettercarenetwork.nl, www.defenceforchildren.nl en www.kinderpostzegels.nl.

Belangenverenigingen
De Nederlandse Vereniging voor Pleegouders heeft van oudsher belangenvertegenwoordiging van pleegouders als hoofddoel. Op de website www.denvp.nl staat veel informatie en een lijst met interessante links over pleegzorg. Hier vindt u ook links naar andere belangenorganisaties, bijvoorbeeld www.pleegoudersupport.nl, www.pleegwijzer.nl, www.pleeggrootouders.nl,  en www.lopor.nl.

Kennis en diensten
Het Kennisnetwerk Pleegzorg is er voor iedereen die zich bezighoudt met pleegzorg, van pleegouders tot gedragswetenschappers en van pleegzorgbegeleiders tot managers. Dit platform van het Nederlands Jeugdinstituut biedt onder meer een prikbord, blogs, interviews en praktijkvoorbeelden. http://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/47-kennisnetwerk-pleegzorg

Stichting Expertise Centrum Kind in de pleegzorg zet zich in voor de ontwikkeling van expertise in pleegzorg. www.kindindepleegzorg.nl

De website van ADOC – Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg geeft een overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar adoptie en pleegzorg. www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/agp-d/adoc/

Het Gezinspiratieplein is een kennisplatform voor en over pleeggezinnen en gezinshuizen. Het Gezinspiratieplein biedt trainingen, workshops en opleidingen. Ook doet het Gezinspiratieplein onderzoek, het ontwikkelt kennisproducten en organiseert bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaring. www.gezinspiratieplein.nl

Pleegzorg Advies Nederland zet zich in voor deskundigheidsbevordering en respectvolle samenwerking tussen pleegzorgbetrokkenen. www.pleegzorgadvies.nl

Het Landelijk Pleegzorg Panel is een internetpanel dat bestaat uit (ervarings)deskundigen uit alle geledingen binnen pleegzorg. Enkele malen per jaar wordt aan de panelleden gevraagd om hun mening over een bepaald onderwerp. Dit om verdieping en inzicht te krijgen in pleegzorgthema’s. www.pleegzorgpanel.nl

Ook interessant is de website van SafeWings, een organisatie die pleeggezinnen ondersteunt met uiteenlopende diensten. www.safewings.nl

Platforms voor pleegouders
Het kan prettig zijn om over ervaringen van andere pleegouders te lezen of die met hen uit te wisselen. Veel pleegzorgorganisaties hebben een eigen platform ingericht. Zo heeft Jarabee Pleegouders Online (www.pleegoudersonline.nl) met onder meer een forum en – heel praktisch – een marktplaats om spullen aan te bieden of te zoeken.

Flexus Jeugdplein voor de regio Rotterdam heeft een vergelijkbare opzet: www.fjppleegzorg.nl/forum.

Een forum dat niet specifiek aan een organisatie is verbonden is http://pleegzorgforum.forum2go.nl/ met de meest uiteenlopende onderwerpen, van crisispleegzorg tot financiën.

Onlangs hebben pleegouders zelf een forum opgericht. Hierop willen ze pleegouders met elkaar in contact brengen en verhalen delen. www.pleegouderforum.nl

Blogs
Behalve complete platforms, zijn er ook blogs. Gewoon om te lezen of om te reageren voor wie de behoefte voelt.

Renee Wolfs schrijft over adoptie en pleegzorg. Ze weet veel over verliesgevoelens bij adoptie- en pleegkinderen. http://reneewolfs.com/blog/

Op de website van Pleegzorg Nederland schrijven pleegouders over hun ervaringen. www.pleegzorg.nl/beleef-ervaringen/dagboeken/

Ook organisatie Lindenhout heeft dergelijke blogs op haar site: www.lindenhout.nl/pleegzorg/weblogs

Specifiek over zorg in een gezinshuis gaat: http://geboreninonshart.nl/

Pleegzorg vanuit een Christelijke geloofsovertuiging wordt beschreven in: www.hetadelaarsnest.nl/weblog.html?overview

Een moeder houdt een blog bij over haar dochter met hechtingsproblemen: http://alshechtennietvanzelfgaat.nl.

Meer lezen
Wilt u nog meer lezen over pleegzorg?
Kijk eens op www.bijonspleegzorg.nl  en volg ons op Facebook www.facebook.com/mobieltijdschriftvoorpleegzorg


Tags: ,