We hebben allemaal een eigen verhaal

Voor deze uitgave heb ik meegewerkt aan het thema ‘identiteit’. Hierdoor werd ik zelf ook uitgedaagd om te bedenken wat belangrijk was in de ontwikkeling van mijn identiteit. Mijn ouders zijn beiden overlevers van een onveilige jeugd. Ze hadden de ambitie om ‘het anders te doen’ met hun eigen kinderen. Mijn broer had een leerachterstand en ik ontwikkelde me bovengemiddeld. Dit alles maakte dat ik graag het ‘perfecte’ kind wilde zijn. Uiteraard hebben de positieve eigenschappen die hieruit voortkomen ook een keerzijde.

In de jeugdzorg zien we vaak dat opvoedproblemen van generatie op generatie worden overgedragen. Ik heb dan ook veel respect voor mijn ouders. Het is hun gelukt om ons te blijven opvoeden vanuit steun en betrokkenheid, zonder terug te vallen in oude aangeleerde patronen.

Hoewel ik niet in een pleeggezin ben opgegroeid, zijn ook in mijn geschiedenis thema’s en patronen te vinden. Zo heeft ieder kind een rugzakje meegekregen met positieve dingen, maar ook met moeilijke ge­beurtenissen. We hebben allemaal een eigen verhaal, een eigen achtergrond, waardoor we mede gevormd zijn tot wie we nu zijn.

In mijn werk als pleeggezinbegeleider werk ik samen met pleegkinderen, ouders en pleegouders, maar ook met collega’s binnen en buiten de organisatie. Allemaal mensen met hun eigen verhaal. Een van de interessantste dingen van mijn werk is het achterhalen van de gebeurtenissen die mensen hebben gevormd en vervolgens samen bedenken hoe deze van invloed kunnen zijn op de relatie met een kind.

In pleegzorg werken we in het belang van het kind. We zijn met zijn allen gericht op het verhaal van het kind, maar het kan ook interessant zijn om eens te kijken naar je eigen verhaal. Tijdens mijn opleiding Social Work werd ik me bewust van mijn geschiedenis, onder andere door het maken van een levenslijn en een genogram, een tekening van mijn familiesysteem, van drie of meer generaties.

Wat is belangrijk in de ontwikkeling van jouw identiteit? Kijk eens naar je eigen genogram en ga hierover het gesprek aan, bijvoorbeeld met je pleeggezinbegeleider. Probeer samen thema’s te ontdekken. Wie weet, ontdek je nog iets nieuws over jezelf.


Tags: ,