Thema: Wie ben ik?

Voor pleegkinderen is het vaak lastiger om deze vraag te beantwoorden dan voor kinderen die bij hun ouder(s) opgroeien. “Vertel nog eens van vroeger” is ook een heikel punt, omdat informatie over de afkomst van een pleegkind moeilijk te vinden kan zijn of snel wordt vergeten. Een levensboek kan helpen om zicht te krijgen op de eigen familie, achtergrond en levenslijn.

Onlangs is er ook een boekje verschenen dat zich speciaal richt op jonge (pleeg)kinderen uit andere landen en culturen: ‘En wie ben jij?’ Het is geschreven door Yvonne Droogh en is, net als het levensboek, een werkboekje met allerlei vragen over jezelf en je achtergrond. Het boekje moet kinderen helpen hun eigen ‘ik’ te versterken. Ze ontmoeten Sabri en maken een ontdekkingstocht langs familieleden, vriendjes, naar verre landen en verschillende culturen in Nederland. Door het boekje heen wordt het kinderrechtenverdrag van de VN met simpele voorbeelden toegelicht.

Wat is identiteit en hoe kunnen pleegouders helpen bij de identiteitsontwikkeling van hun pleegkind? In dit thema worden verschillende theorieën uitgelegd en krijgen pleegouders praktische adviezen. Pleegkinderen vertellen uit eigen ervaring over hun zoektocht naar hun ‘ik’.

Telkens als Maria grip dacht te krijgen op haar identiteit, liep het totaal anders en zette ze nieuwe stappen in haar zoektocht. De identiteit van Makbûle is gevoed door twee culturen. Voor Guy was het hebben van een andere achternaam dan zijn pleeggezin onacceptabel, maar hij kreeg hier op een geweldige, creatieve manier grip op.

Na het maken van zo’n thema rest mij als pleegmoeder alleen nog bescheidenheid. Ik ben zelf gladjes door de puberteit gerold, heb een opleiding afgerond en een baan gevonden die ik graag wilde. Wat een hardwerkende kanjers zijn pleegkinderen toch!

Willemien Kronenberg

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Wie ben ik?’

 


Tags: , ,