Startwijzer

Wie beslist er over medische behandelingen? Wie is financieel verantwoordelijk voor mijn pleegkind? Waar is het zorgverzekeringsbewijs van mijn pleegkind? Wat is de achtergrond van mijn pleegkind en wie zijn belangrijke personen in zijn of haar netwerk? Het is een spannende tijd als er een pleegkind in je gezin komt en er rijzen veel vragen. Het is belangrijk om tijd te nemen om elkaar te leren kennen en te wennen aan alle nieuwe indrukken en gewoonten. Naast het emotionele aspect is het verstandig om je zowel voor als tijdens de plaatsing zoveel mogelijk praktisch voor te bereiden en veel te weten te komen over het kind. Om pleegouders wijzer te laten starten met een nieuwe plaatsing, is er nu de Startwijzer ‘Een pleegkind in huis, en nu?’ De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) heeft samen met pleegouders en medewerkers van Lindenhout, Entréa en Pactum een hulpmiddel ontwikkeld om pleegouders te ondersteunen bij de praktische kant van een pleegzorgplaatsing.
www.denvp.nl

 


Tags: ,