Richtlijn Problematische Gehechtheid

De nieuwe Richtlijn Problematische Gehechtheid beschrijft goed professioneel handelen bij de signalering, diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheidsrelaties van kinderen en jongeren. Deze kinderen en jongeren voelen zich onvoldoende emotioneel veilig in hun relatie met hun ouders, pleegouders of adoptieouders. Vaak hebben ze minder zelfvertrouwen dan leeftijdgenoten, kunnen ze hun emoties minder goed reguleren en zijn ze minder sociaal vaardig. Continue, stabiele en gevoelige zorg van ouders of beroepsopvoeders kan helpen bij herstel, al verdwijnen de problemen niet altijd volledig. De richtlijn geeft beroepskrachten ook aanwijzingen voor de ondersteuning van ouders en opvoeders.
www.richtlijnenjeugdzorg.nl

 


Tags: ,