‘Mama, waarom heet ik geen Schenkeveld?’

Auteur: Rokien Schenkeveld

Dolgelukkig zijn wij met onze pleegzoon en pleegdochter. Guy woont sinds 2006 bij ons, en Beatriz sinds 2008. De moeder van Beatriz was vergeten om haar aan te geven bij het geboorteregister. Daarom ‘bestond’ zij eigenlijk niet. Na jaren van veel papierwerk was de oplossing: adoptie. Voor de kinderen was dit vooral zichtbaar in het gebruik van onze achternaam.

Beatriz werd Beatriz Tomas Schenkeveld. Tomas was haar achternaam en we hebben daarvan haar tweede voornaam gemaakt. Natuurlijk was ze daar trots op. Ze neemt de telefoon nu op met Beatriz Schenkeveld. Voor Guy was dit niet acceptabel. Hij was toch al langer bij ons en waarom mocht hij dan geen Schenkeveld heten? Hij moest er echt heel erg om huilen.

Samen met Jeugdzorg hebben we dan ook snel besloten dat Guy zich op school, bij de sportclub en thuis Guy Schenkeveld mocht noemen. Het zou toch leuk zijn als we daar nog een officieel tintje aan konden geven, toch? De burgemeester van onze gemeente is heel benaderbaar. Sterker nog: Guy en de burgemeester kennen elkaar. Zo wil Guy met het inhalen van Sinterklaas geen hand van de Sint, maar liever een hand van de burgemeester. In de kerk zorgt Guy er ook voor dat hij naast de burgemeester komt te zitten en zo hebben ze best al een verleden samen. Een kort berichtje via Facebook was dan ook voldoende om een half uurtje van zijn tijd te krijgen en een officieel tintje te geven aan de ‘achternaamwijziging’ van Guy.

Na goed oefenen op zijn nieuwe achternaam en handtekening gingen we naar het gemeentehuis. Guy vond het best spannend, maar het bleek vooral heel leuk. Nadat hij zijn nieuwe handtekening had laten zien en na wat stevige vragen van de burgemeester, vond ook de burgemeester het een goed plan dat Guy voortaan Guy Schenkeveld zou heten.

=====
Kader
=====

Naamswijziging
Vanaf 12 jaar kan een pleegkind officieel uw achternaam krijgen als u en het kind dit allebei willen en de ouders, ongeacht of zij het gezag hebben of niet, hiermee kunnen instemmen. Voorwaarde is bovendien dat uw pleegkind minimaal drie jaar aantoonbaar door u (degene van wie de achternaam wordt gevraagd) is verzorgd en opgevoed op het moment van de aanvraag.

Als uw pleegkind jonger is dan 12 jaar, geldt een periode van vijf jaar. U kunt dit aantonen met uw pleegcontract of beschikking van de kinderrechter. Ook in dit geval is instemming van de ouders vereist, ongeacht of zij het gezag uitoefenen of niet.

Voor beide leeftijdscategorieën geldt dat naamswijziging onder omstandigheden ook mogelijk is zonder toestemming van de ouder zonder gezag.

Het verzoek tot naamswijziging moet door de wettelijk vertegenwoordiger(s) van uw pleegkind (ouder met gezag, voogd of pleegoudervoogd) samen met u (degene van wie de naam gevraagd wordt) ondertekend en aangevraagd worden bij de afdeling bestuurszaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze laat de situatie controleren en beoordelen. De kosten komen voor rekening van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Als beide ouders het gezag hebben, moeten beide ouders het verzoek tot naamswijziging ondertekenen.

Indien niet aan de voorwaarden voor de aanvraag van een naamswijziging kan worden voldaan, kan een aanvraag eventueel toch worden toegewezen als er sprake is van psychische hinder.


Tags: , ,