De kracht van pleegouders

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en Pionn (praktijkgestuurd onderzoek in jeugd- en opvoedhulp) investeren gezamenlijk in de kracht van pleegouders. De twee organisaties gaan onderzoeken aan welke ondersteuning pleegouders behoefte hebben. Aan de hand daarvan wordt een aanbod van trainingen, bijeenkomsten en online cursussen opgesteld om pleegouders zo goed mogelijk toe te rusten voor hun taak. Het project ‘Investeren in de kracht van pleegouders’ is mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland. Voor meer informatie of deelname aan dit project kunt u contact opnemen met Maartje Gardeniers (mgardeniers@denvp.nl) of Esther Huisman (esther.huisman@pionn.nl).


Tags: ,