Verplichte deskundigheid

Het voorbereidingsprogramma voor aspirant pleegouders van Juzt bestaat uit een informatieavond, een intakegesprek, zes avonden STAP-training en als de eerste plaatsing een feit is, een module Hechting en een module Loyaliteit en samenwerken met ouders. Deze modules bestaan beide uit drie avonden. Pleegouders zijn verplicht deze deskundigheidsbevordering te volgen, omdat het een onderdeel is van het voorbereidingsprogramma.

Ervaringen uitwisselen
Al tijdens de informatieavond worden de aspirant pleegouders gewezen op de twaalf avonden cursus die zij gaan volgen. Voor weekend- en vakantiepleegzorg van kinderen die in een groep wonen zijn de twee modules niet verplicht. Juzt heeft voor deze manier van deskundigheidsbevordering gekozen, omdat de STAP te weinig ruimte biedt om de twee onderwerpen voldoende aandacht te geven. Daarbij komt dat de pleegouders concreet voor ogen hebben waarover het gaat als zij een pleegkind in huis hebben. Ze herkennen wat verteld wordt en geven daar voorbeelden van uit hun eigen gezin. Bijkomend voordeel is, dat de pleegouders ruimschoots de eerste pleegzorgervaringen kunnen uitwisselen.

Loyaliteit en samenwerken met ouders
In de module Loyaliteit en samenwerken met ouders krijgen pleegouders uitleg over de pleegzorgdriehoek (ouders, pleegouders en pleegkind) en met welke vier principes de pleegzorgdriehoek in balans kan worden gehouden. De vormen van loyaliteitsconflicten worden besproken en de manier van omgaan met een kind met een loyaliteitsconflict en het werken in zorgteams. Tenslotte is er aandacht voor de bezoekregelingen en de ondersteuning die pleegouders het kind daarbij kunnen bieden.

Hechting
In de module Hechting gaat het over het begrip hechting, het ontstaan en de vormen van hechting en hoe de pleegouders kunnen inspelen op de signalen van het kind. Op het programma staat hoe gehechtheid bevorderd kan worden en hoe pleegouders gedrag kunnen herkennen en ermee kunnen omgaan en wat er voor handen is aan specifieke begeleiding voor kinderen met een hechtingsprobleem.senkop

Sputteren
Pleegouders sputteren weleens een beetje tegen het verplichte karakter van de modules, maar zeggen vrijwel allemaal achteraf dat het goed was dat het verplicht was. Ze hadden het niet willen missen. Anders zouden zij er door de dagelijkse drukte van het gezin misschien van afzien. Nu beseffen ze dat het belangrijke onderwerpen zijn waar iedere pleegouder mee te maken krijgt. Ze vinden het uitdiepen van deze begrippen een goede aanvulling op de STAP-training. Doordat de groepen niet al te groot zijn, is er voldoende gelegenheid om van elkaars ervaringen te leren. Niet alles kan precies toegesneden worden op de pleegzorgsituatie van de individuele cursist, maar iedereen neemt er bruikbare informatie en adviezen uit mee. Zij ervaren bovendien dat er oog is voor hen in de moeilijke beginfase van pleegzorg bij de eerste plaatsing en dat zij daarin serieus genomen worden.

Scholingsprogramma
Naast deze verplichte modules biedt Juzt een vrijwillig scholingsprogramma aan over thema’s als seksualiteit, de juridische kant van pleegzorg of het Vlaggensysteem (een methodiek om gepast te reageren op seksueel gedrag van jongeren). Regelmatig verzorgen deskundigen als de jurist Mariska Kramer en de gedragsdeskundige Giel Vaessen avonden die door de pleegouders goed bezocht worden.

Juzt investeert in de scholing van pleegouders in de overtuiging dat het ten goede komt aan een positief verloop van de plaatsingen van de pleegkinderen.

Naschrift: Marion Kruis is pleegmoeder, werkzaam als medewerker pleegouderbureau bij Juzt en redactielid van Mobiel.

 


Tags: , ,