Tirannie in de jeugdzorg

René Clarijs analyseert in zijn proefschrift zestig jaar jeugdzorg in Nederland. Hij noemt de effectiviteit van de Nederlandse jeugdzorg extreem laag. “Er worden uitzonderlijk veel kinderen uithuisgeplaatst.”

Opmerkelijk is zijn constatering dat eerdere stelselhervormingen nauwelijks verbeteringen hebben gebracht. Een stelselwijziging zet de jeugdzorg op haar kop, maar de bestuurlijke mankementen worden nauwelijks aangepakt. De aanstaande transitie noemt hij als een mooi actueel voorbeeld: “Er is weinig onderbouwing, het proces verloopt chaotisch en er is geen enkele zekerheid dat de uitkomsten gunstig uitpakken.”

Clarijs vindt dat eerst naar de stelseltekorten moet worden gekeken. Dan kan bezien worden in hoeverre een decentralisatie deze tekorten oplost. Wil jeugdzorgbeleid effectief worden, dan moet er buiten de institutionele kaders worden gedacht, gekeken worden naar een grote rol voor de burger en een oplossing worden gevonden voor de vrije tijd van kinderen in de jeugdzorg.

René Clarijs, ISBN 9789088504846, € 59,90

 


Tags: ,