Thema: Pleegouders leren door

Waarom moet ik een cursus volgen? Een vraag die nogal eens wordt gesteld aan het begin van de voorbereidingstraining voor pleegouders. Het grootbrengen van eigen kinderen heeft toch ook al de nodige ervaringskennis opgeleverd? Bovendien volgen ‘gewone’ ouders ook geen opleiding voordat zij een kind op de wereld zetten.

In de training wordt meestal snel duidelijk dat pleegouderschap geen gewoon ouderschap is. De schade die veel pleegkinderen hebben opgelopen, vertaalt zich in gedrag dat een groter appèl doet op de opvoeders dan het gedrag van een gemiddeld kind. Ook als het met die schade meevalt, is het verhuizen naar een pleeggezin altijd een breuk in het leven van het kind, waar verliesgevoelens, onzekerheid over de toekomst en identiteitsvragen bij horen. Daarnaast wordt van pleegouders verwacht dat zij samenwerken met ouders, jeugdzorg en hulpverleners. Dit alles vraagt vaardigheden en kennis die de gemiddelde pleegouder niet vanzelf in huis heeft. Het voorbereidingstraject biedt startende pleegouders de basiskennis waarmee het eerste pleegkind kan worden ontvangen.

In de praktijk is dit startbrevet wel een goed begin, maar nog niet het halve werk. De uitdagingen op het pad van de pleegouder zijn talrijk. De behoefte aan meer kennis en handvatten om probleemgedrag te hanteren en effectief samen te werken met alle partijen, neemt vooral bij startende pleegouders eerder toe dan af. Wat gebeurt er met deze leerwensen? vroeg Mobiel zich af. In dit thema geen totaalbeeld van het aanbod, maar enkele praktijkvoorbeelden van deskundigheidsbevordering in Nederland en Vlaanderen.

Dat scholing, behalve verdiepende kennis, ook direct toepasbare tips kan opleveren, blijkt uit de volgende ‘huiswerkopdracht’ (zie het artikel van Frank van Holen): geef aan je pleegkind minstens vijf aanmoedigingen per dag!

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Pleegouders leren door’.

 


Tags: , ,