Online werken

Hoe ingewikkelder een pleegzorgplaatsing, hoe meer mensen zich ermee bezighouden. Hoe meer mensen, hoe ingewikkelder de communicatie. Sander Ulehake werkte twee jaar als gedragswetenschapper bij pleegzorg. Hij merkte op dat goede communicatie tussen alle betrokken partijen een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van een plaatsing. Om de communicatie te verbeteren, ontwikkelde hij samen met zijn vakgenoot Natascha een manier om de verschillende partijen beter met elkaar in contact te brengen.

Sander en Natascha hebben in 2014 Psychitaal.nl opgericht, een zorgplatform voor ZZP’ers binnen de (jeugd)hulpverlening. Daar ontwikkelden zij ‘Mijn Psychitaal’, een online omgeving voor (pleeg)ouders, het kind en de betrokken organisaties. In Mijn Psychitaal kun je verslagen plaatsen, afspraken noteren, een dossier bijhouden en chatgesprekken voeren. De informatie is voor alle partijen te volgen, wat de een schrijft, ziet de ander. De chatgesprekken zijn alleen toegankelijk voor vooraf ingestelde partijen. Het idee hierachter is dat het kind of de (pleeg)ouder volledige transparantie verdient over wat er over hem of haar geschreven wordt.

Er wordt ook gewerkt aan de mogelijkheid om het dossier te delen met een derde partij (een familielid of hulpverlener). Dit kan handig zijn wanneer partijen op afstand op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen.

Gebruikers delen hun ervaringen
Mijn Psychitaal wordt steeds verder ontwikkeld. Wie er gebruik van maakt, komt in een groep van gebruikers terecht en krijgt de uitnodiging om ervaringen en wensen te delen. Zo wordt Mijn Psychitaal door de gebruikers zelf ontwikkeld.

Bij de inzet van een gedragswetenschapper van Psychitaal kan de digitale omgeving gratis worden gebruikt. Andere gebruikers betalen een uurtarief per maand NOOT1, wat neerkomt op zo’n vijftig euro per maand. Inmiddels gebruiken verschillende geregistreerde zorgaanbieders het systeem, waaronder woonvoorzieningen en gezinshuizen. De gezinshuizen worden geëxploiteerd door (echt)paren die soms nog hun eigen kinderen opvoeden.

Mijn Psychitaal past in een nieuwe ontwikkeling die momenteel in de hulpverlening zichtbaar is. Een paar jaar geleden hielden de instellingen nog een papieren dossier bij van een kind. Tegenwoordig is de informatie digitaal en daarmee is het ook mogelijk om het dossier op een andere plek te bewaren. Een ander voorbeeld van deze ontwikkeling is Blogboek, voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Wie voert de regie?
De nieuwe mogelijkheden roepen nieuwe vragen op. Wie voert de regie over het dossier? Welke eisen stel je aan de inhoud? Bij de gezinshuizen zal in veel gevallen de gezinshuisouder het dossier beheren. Pleegzorg is echter heel divers en deze vraag zal dan ook per kind bekeken moeten worden. De inhoud van de verslagen botst nu nog met de eisen die aan de rapportage gesteld worden. In de praktijk houden instellingen dan ook nog een eigen dossier en verslaglegging bij.

De nieuwe mogelijkheden bieden ook nieuwe kansen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een moeder te vragen het verslag van een gesprek in de online omgeving te plaatsen. Ouders en pleegouders krijgen hiermee meer de regie. Dit past weer in de huidige kijk op hulpverlening, waarbij de regie meer teruggaat naar (pleeg)ouders.

NOOT 1 Bij meer dan tien cliënten twee keer het uurtarief per maand.

 


Tags: ,