Gezinnen inspireren om te leren

Sinds het begin van 2013 bestaat het Gezinspiratieplein, een kennisplatform voor pleeggezinnen en gezinshuizen. Het Gezinspiratieplein biedt opleidingsmogelijkheden en bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen. Kunnen pleegouders hier terecht om bij of door te leren? Mobiel vroeg het aan Annemieke de Vries, coördinator van het Gezinspiratieplein.

Door het ontsluiten en delen van kennis wil het Gezinspiratieplein bijdragen aan de kwaliteit van opvoeding in pleeggezinnen en gezinshuizen. Annemieke de Vries: “Ons uitgangspunt is dat de grootste klus gedaan wordt door de pleeg- en gezinshuisouders. Zij zijn 24 uur beschikbaar, zeven dagen in de week en dat doen ze met veel inzet. Ze zijn experts in opvoeden, in het aanbieden van de ‘kracht van het gewone leven’ aan kinderen die niet thuis kunnen opgroeien. Die expertise willen wij versterken.”

Aanbod
Op de website is het aanbod van het Gezinspiratieplein te vinden, zoals trainingen over Met Twee Families Leven en Hechting. Het aanbod staat open voor alle pleegouders in Nederland. De Vries: “Er zijn pleeg- en gezinshuisouders die ervoor kiezen om zich aan te melden en zelf te betalen voor een activiteit. We hebben ook workshops en trainingen die we via een organisatie aanbieden. Dan betaalt de organisatie de kosten van deelname. Zo hebben we structureel introductiebijeenkomsten en trainingen voor de pleegouders van Lindenhout. Bij het Gezinspiratieplein is het volgen van een training altijd vrijwillig, organisaties kunnen wel afspraken maken met pleegouders over het volgen van een training.”

Het Gezinspiratieplein is een initiatief van drie organisaties binnen De Glind: Gezinshuis.com, Intermetzo en de Rudolphstichting. www.gezinspiratieplein.nl


Tags: , ,