Een betere match

Een stabiele plaatsing is voor de ontwikkeling en opvoeding van uithuisgeplaatste jeugdigen van wezenlijk belang. De verwachting is dat een plaatsing stabieler wordt als je vooraf beter kijkt naar de match tussen kinderen en hun nieuwe thuis. Het Gezinspiratieplein, het NJI en het ADOC zijn samen met praktijkorganisaties het project ‘Matching’ gestart. Als eerste stap naar een onderbouwde matchingsmethodiek is een omvangrijk literatuuronderzoek en een praktijkinventarisatie gedaan. U kunt de rapporten lezen op de website van het Gezinspiratieplein. www.gezinspiratieplein.nl


Tags: ,