25 jaar Kinderrechtenverdrag

Op 20 november bestond het Verdrag voor de Rechten van het Kind 25 jaar. In het kader daarvan werden tijdens de kinderrechtenweek in Leiden diverse activiteiten georganiseerd. Zo was er een academisch congres, een filmfestival en een UNICEF Kinderrechtentop. Tijdens deze top werden diverse thema’s rondom kinderrechten besproken, zoals vreemdelingenkinderen, kindermishandeling, kindhuwelijken en jeugdzorg. Defence for Children en Stichting Kinderpostzegels organiseerden een rondetafelgesprek over pleegzorg.


Tags: ,