Thema: Kindermishandeling

De termen kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing hoor je vaak in de media en in het dagelijks leven, maar wat houden ze precies in? Hoe ga je als pleegouder om met een kind dat mishandeld is? In dit thema proberen we hier antwoord op te geven. Ook willen we kindermishandeling bespreekbaar en zichtbaar maken, zodat mensen zich realiseren dat elk kind hiermee te maken kan hebben of krijgen. Ouders, pleegouders, hulpverleners, docenten en andere mensen rondom een kind moeten alert zijn op signalen van kindermishandeling, zodat ze het kind kunnen helpen. Immers: ieder geholpen kind is een kind dat een kans krijgt om verder te gaan met zijn of haar leven.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor kindermishandeling en preventie ervan. In het actieplan ‘Kinderen Veilig’ heeft de overheid beschreven hoe ze kindermishandeling tussen 2012 en 2016 wil aanpakken. Het actieplan gaat vooral in op het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van schade door kindermishandeling. In het actieplan staan handvatten voor de implementatie van de acties. De Taskforce Kindermishandeling houdt vervolgens in de gaten of het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Het onderwerp kindermishandeling wordt ook steeds meer bespreekbaar gemaakt. Zo heeft het televisieprogramma Het Klokhuis in 2013 vier uitzendingen over kindermishandeling gemaakt, met een lespakket, website en logowedstrijd voor kinderen. Het doel is om de communicatie tussen (mishandelde) kinderen, ouders, docenten en anderen op gang te brengen. Uit onderzoek blijkt dat dit doel ook bereikt wordt. Kindermishandeling wordt na behandeling van de lespakketten vaker herkend en besproken. Ook belden kinderen na de uitzending vaker met De Kindertelefoon. Kindermishandeling: je kunt er wat aan doen!

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Kindermishandeling’.

Dit thema werd voorbereid door Varisha Hoeba en Daphne Soutendijk, studenten aan De Universiteit Leiden. In het kader van hun stageopdracht voor de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing hebben zij verschillende artikelen geschreven. De tekeningen zijn van Judith Zijtregtop.


Tags: , ,