Over hoeveel kinderen hebben we het eigenlijk?

  • Iedere week sterft een kind als gevolg van mishandeling.
  • In elke schoolklas zitten een of twee kinderen die mishandeld worden.
  • In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 118.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. Slechts de helft van deze kinderen krijgt hulp.
  • Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling krijgt elk uur negen serieuze meldingen over kindermishandeling. Dat gaat de hele dag door, het hele jaar. Per jaar gaat dit over 30.000 kinderen.
  • Eén op de zes volwassenen heeft wel eens kindermishandeling gezien, maar deed daar niets mee.
  • Na een melding over kindermishandeling onderzoekt het AMK of er ook echt sprake is van kindermishandeling. Slechts bij 20 procent is dat niet het geval. Bij ongeveer 80 procent van de meldingen was het dus heel goed dat er is gebeld naar het AMK.
  • Geschat wordt dat één op de vier meisjes en één op de zes jongens al voor het zestiende le-vensjaar te maken heeft gehad met seksueel misbruik.

 


Tags: , ,