Kracht van het gewone leven

Wat is een gezinshuis? Welke kinderen wonen er? Hoe zijn gezinshuizen georganiseerd? Over deze en andere vragen gaat de brochure ‘De kracht van het gewone leven’, een uitgave van de VNG en de ministeries van VWS en VenJ. De brochure werpt een helder licht op het fenomeen gezinshuis. De informatie wordt afgewisseld met de verhalen van drie kinderen uit verschillende gezinshuizen. De brochure kwam mede tot stand in samenwerking met Present 24×7, Gezinshuis.com, de Alliantie Kind in Gezin, het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. U kunt de brochure gratis downloaden.
www.inhuisplaatsen.nu

 


Tags: ,