Jeugdbeschermer: een vak apart

Rob van Asperen gebruikt zijn kennis en ervaring om inzicht te geven in het werkveld van de jeugdbeschermer. In het eerste deel zet hij in begrijpelijke woorden uiteen hoe de jeugdzorg zich ontwikkeld heeft vanaf het ontstaan van de allereerste kinderwetten tot nu toe. Hij beschrijft de verschillende aspecten en knelpunten van het beroep, met daarbij een stukje theoretische onderbouwing. In het tweede deel geeft de schrijver inzicht in de complexiteit van de jeugdzorg aan de hand van een twaalftal realistische casussen uit de eigen praktijk. Aan het eind van elke casus stelt hij treffende vragen die de lezer laten meedenken in de morele en methodische dilemma’s in het werk van een jeugdzorgwerker. Het boek is geschreven voor (aankomende) professionals in de jeugdzorg, maar ook voor pleegouders is het interessant door de combinatie van theorie en casuïstiek.

Rob van Asperen, ISBN 9789088504754, €19,90

 


Tags: ,