Hoe verandert mijn zorg?

Het ministerie van VWS heeft samen met cliënten en professionals een website gemaakt over veranderingen in de zorg. Deze website geeft uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. Op de website is ook informatie over pleegzorg te vinden.
www.hoeverandertmijnzorg.nl

 


Tags: ,