Groei pleegzorg zet door

In 2013 hebben 21.606 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van 16.065 pleeggezinnen. In vergelijking met 2012 heeft pleegzorg 657 jeugdigen meer geholpen. Dat is een toename van 3 procent. Op 31 december 2013 woonden 17.781 kinderen bij pleegouders. De groei van pleegzorg was mogelijk door een toename van het aantal nieuwe pleegouders. In 2013 zijn 3.325 nieuwe pleegouders geaccepteerd. Dat is 8 procent meer dan in 2012. In 2014 gaat Pleegzorg Nederland door met het werven van nieuwe pleegouders. ‘Vraag en aanbod’ in pleegzorg sluiten niet goed op elkaar aan. Met name voor jeugdigen van 10 jaar en ouder is er een groot tekort aan pleegouders. Ook voor intensievere vormen van pleegzorg voor jeugdigen met ernstige emotionele problemen, hechtings- of gedragsproblemen blijft het moeilijk om geschikte pleeggezinnen te vinden.
Bron: Pleegzorg Nederland

 


Tags: ,