Er is iets vreselijk mis

Een kind moet in een liefdevol gezin wonen, zodat het kan opgroeien tot een evenwichtig en gezond individu. Als een kind geen veilige thuisbasis heeft, heeft dat invloed op de omgang met anderen en het beeld van zichzelf en de omgeving. De gevolgen van kindermishandeling hangen af van de frequentie, duur en intensiteit van de mishandeling en de persoonlijkheid en leeftijd van het kind.

Behalve zichtbare schade kan een mishandeld of verwaarloosd kind ook niet (direct) zichtbare schade hebben. De ontwikkeling van de hersenen wordt door mishandeling negatief beïnvloed. Deze verstoorde ontwikkeling kan ervoor zorgen dat kinderen meer sociale en gedragsproblemen hebben. Ook hebben ze later meer kans op psychiatrische stoornissen. Dit kan weer leiden tot alcohol- en drugsmisbruik en zelfs tot zelfmoord. Niet alleen het slachtoffer ondervindt schade, ook zijn omgeving en zelfs de gehele maatschappij.

Kindermishandeling herkennen
Elk jaar worden naar schatting ruim 118.000 kinderen op enigerlei wijze mishandeld. Het is belangrijk dat mensen in de omgeving van het kind signalen opmerken. De hulp begint al, zodra iemand merkt dat er iets mis is. Hoe eerder de mishandeling stopt, hoe eerder het kind kan worden geholpen bij de verwerking.

Dit neemt niet weg dat kindermishandeling moeilijk te herkennen is. Pleegouders die bijvoorbeeld in weekends of vakanties voor een kind zorgen, weten niet altijd wat zich bij het kind thuis afspeelt. Welk kind heeft geen blauwe plekken? Wie heeft nooit eens zijn arm gebroken? Is dat stille meisje niet gewoon erg verlegen? Kinderen praten niet graag over kindermishandeling. Dat maakt het herkennen van mishandeling ook moeilijk. Een kind wordt bijvoorbeeld onder druk gezet om zijn mond te houden of is bang dat de mishandeling nog erger wordt als hij erover vertelt. Kinderen zijn vaak loyaal aan hun ouders en andere volwassenen van wie ze afhankelijk zijn. Ze denken misschien dat de gang van zaken thuis normaal is. Ook is de schade van mishandeling niet altijd zichtbaar. Blauwe plekken zitten misschien verscholen onder kledingstukken. Verschillende vormen van mishandeling leiden niet tot fysieke, maar wel tot geestelijke schade.

Signalen
Hoe kan ik kindermishandeling herkennen?

 • Het kind heeft blauwe plekken
 • Het kind trekt zich vaak terug
 • Het kind is erg angstig
 • Het kind heeft vaak verwondingen
 • Het kind is erg schuw
 • Het kind is vaak onverklaarbaar agressief
 • Het kind heeft vaak gebroken ledematen
 • Het kind presteert slecht op school
 • Het kind blijft vaak weg van school
 • Het kind bedenkt constant smoesjes
 • Het kind is bang voor zijn ouders
 • Het kind is onverzorgd
 • De ouders van het kind schreeuwen veel
 • Het kind is vaak tot laat op straat
 • Het kind huilt veel
 • Het kind kan zich niet concentreren
 • Het kind gaat niet graag naar huis
 • Het kind vertoont seksueel uitdagend gedrag

Dit zijn slechts veelvoorkomende signalen. Elk kind reageert anders op mishandeling. Je moet ook voorzichtig zijn bij het interpreteren van signalen. Als je een of meerdere signalen opmerkt, betekent dit niet meteen dat het kind mishandeld wordt. Er kunnen ook andere oorzaken zijn.

Bij een vermoeden van kindermishandeling kun je bellen met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK): 0900 1231230.

Als kinderen willen praten over kindermishandeling of een ander onderwerp dat hen bezighoudt, kunnen ze bellen met De Kindertelefoon: 0800-0432.

Varisha Hoeba en Daphne Soutendijk


Tags: , ,