Alle kinderen hebben recht op een gezin

In Mobiel 3 verscheen het artikel ‘Ongewenst in de jeugd­zorg’, over kinderen zonder verblijfsvergunning die in de nieuwe Jeugdwet worden uitgesloten van jeugdzorg. Het artikel eindigt met de woorden: ‘De regels rond on­gedocumenteerde kinderen zijn in beweging.’ Inder­daad, er is weer nieuws over deze kwetsbare groep kinderen.

De maatregel is inmiddels aangepast door het Besluit Jeugdzorg, dat eind juni is gepubliceerd. Daarin staat dat jeugdzorg toch toegankelijk is voor kinderen zonder verblijfsrecht. Daarbij worden twee kanttekeningen gemaakt: plaatsing in een instelling heeft de voorkeur boven plaatsing in een pleeggezin en de beslissing moet steeds na een half jaar worden heroverwogen. Wij zijn verheugd dat ongedocumenteerde kinderen nu ook recht hebben op jeugdzorg, maar het verbaast ons wel dat plaatsing van kinderen in een instelling de voorkeur heeft boven plaatsing in een pleeggezin. Onderzoek wijst uit dat het voor kinderen beter is om in een gezinssituatie op te groeien en niet in een instelling. Dat staat ook in artikel 20 van het Kinderrechtenverdrag, zie het volgende citaat: ‘Ieder kind heeft het recht om in een liefdevol gezin op te groeien of in een gezinsvervangende situatie. De regering van het betreffende land moet daarvoor zorgen. Kinderen zonder ouders moeten in een andere gezinssituatie komen waar ze zorg en liefde krijgen. Kindertehuizen bieden dit meestal niet voldoende. Daarom moet er altijd eerst gezocht worden naar een pleeggezin.’

Alle kinderen hebben recht op een gezin. Waarom zou dat niet gelden voor ongedocumenteerde kinderen?

 


Tags: ,