Woorden als water

Op de gang van het kantoor hangt een nieuw bordje. ‘Kwaliteitsmedewerker’ staat er op een deur. In hulpverleningsland zijn woorden als water. Je hoort iets bekends, maar toch heeft het een eigen betekenis. ‘De groep’ was ooit zo’n woord dat voor buitenstaanders moeilijk te bevatten was. En nu kinderen minder in leefgroepen wonen, komen er weer nieuwe woorden. Het woord kwaliteit is er eentje uit het huidige tijdperk.

Als ik denk aan kwaliteit, dan denk ik aan schoenen die jarenlang mee gaan zonder te slijten. Schoenen van goede kwaliteit. Maar dat betekent het woord in hulpverleningsland niet. Daar betekent kwaliteit dat er omschreven is hoe er gehandeld wordt. Ook al bouw je een boot van bakstenen, als je het maar volgens de afspraken doet, dan is het kwaliteit.

Een term die hier ook bij hoort is ‘professioneel’. In het verleden dacht ik nog dat professioneel betekende: ‘Hij/zij die betaald wordt’. Je hebt immers de pleegouders en de professionals. Wie er uiteindelijk meer over het kind weet, dat doet er niet toe. Nu is dat woord dus veranderd. Als je werkt volgens de kwaliteit, dan ben je professioneel.

Helaas. De kwaliteit die ik zo professioneel inzet, is niet altijd het juiste antwoord voor pleegkinderen. Voor hen is er geen standaard, maar een passende oplossing nodig. Onprofessioneel en soms verre van kwaliteit. Woorden zijn als water en water beweegt. Dus wacht ik geduldig op de tijd waarin ‘passende oplossing’ ook als volwaardig zal klinken.

 

 


Tags: ,