Thema: Over overplaatsingen

“Elke overplaatsing is er één teveel”, antwoordt een pleegzorgwerker op de vragen die Mobiel en het Landelijk Pleegzorg Panel voor dit thema stelde over overplaatsingen. Hij staat daarin niet alleen, we vinden met z’n allen – pleegouders en professionals – dat er teveel overplaatsingen zijn. De cijfers liegen er ook niet om. Het aantal voortijdig beëindigde plaatsingen (‘breakdowns’) in pleegzorg loopt op tot bijna de helft van alle plaatsingen. Moet het roer niet drastisch om? Hoe kunnen we overplaatsingen voorkomen? Helpt het als we pleegouders met een ‘dubbel aanbod’ werven en begeleiden? Dat wil zeggen: pleegouders die pleegkinderen tijdelijke opvang willen bieden als dat genoeg is, maar een blijvend thuis als dat nodig blijkt te zijn? Moeten we niet alles in het werk stellen om langdurende pleegzorg te bevorderen voor al die pleegkinderen die nog niet en misschien wel nooit kunnen terugkeren naar hun eigen ouders?

Vanuit wat we weten over de gehechtheid van kinderen zijn er onweerlegbare aanwijzingen dat kinderen zich beter ontwikkelen als er voldoende stabiliteit in de opvoeding is. Wetenschappelijk onderzoek wijst ook steeds in dezelfde richting. Zo laat een pas verschenen onderzoek van Julie Selwyn, uitgevoerd in Engeland tussen 2000 en 2012 onder ruim 37.000 kinderen, een verrassend laag percentage ‘breakdowns’ – 3 procent – zien bij pleegkinderen die geadopteerd werden in een ‘for-ever family’, een gezin voor altijd. Laten we in Nederland hier een les uit trekken en streven naar een ‘gezin-voor-altijd’ voor ieder pleegkind dat het nodig heeft!

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Over overplaatsingen’.


Tags: , ,