Tango met jeugdzorg

Cornelie van Well
ISBN 9789077024454, € 19,95

Een verzameling verhalen van betrokkenen in de jeugdzorg over hoe ze met elkaar omgaan en wat er misgaat tussen ouders, pleegouders en instellingen. De verhalen zijn geschreven vanuit het perspectief van de betrokkenen. Behalve dingen die goed gaan, zijn er ook geregeld misverstanden en gaan er dingen fout. Volgens betrokkenen gaan zaken die in rapporten worden opgeschreven vaak een eigen leven leiden. Het boek maakt helder dat jeugdzorg een ingewikkeld veld is, met vele processen. Protocollen hierop loslaten is meestal niet de oplossing. Belangrijk is om goed te luisteren, duidelijk te zijn in je boodschap en deze boodschap ook te blijven uitleggen. Positieve en negatieve ervaringen wisselen elkaar af. Professionals leggen uit waarom ze tot een besluit komen, maar ook hoe dat besluit soms door een andere beslissende instantie ‘overruled’ wordt. Duidelijk wordt de betrokkenheid van ieder en de ingewikkeldheid van de klus waar gemeenten zich straks voor geplaatst zien. Jeugdzorg is vooral emotie en maatwerk.

 


Tags: ,