Pleegzorg en PGB

In de nieuwe jeugdwet laat pleegzorg zich niet meer verenigen met de inzet van een PGB. Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, krijgt veel signalen van verontruste (pleeg)ouders, die zich zorgen maken dat kinderen die onder een kinderbeschermingsmaatregel vallen per 1 januari 2015 niet meer in aanmerking komen voor een PGB. Op dit moment wordt het PGB vaak ingezet om kinderen die onder een kinderbeschermingsmaatregel vallen de best passende zorg te bieden. Bijkomend probleem is dat zorg in natura (met name voor kinderen met een psychiatrische beperking) vaak niet beschikbaar is. Gevolg is dat deze kinderen in het geheel geen zorg krijgen en mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd.
www.pgb.nl

 


Tags: ,