Pleeggrootouders: succesvolle pleegzorg dicht bij huis

Pleeggrootouders kunnen in veel gevallen een prachtige oplossing bieden wanneer hun kleinkind niet meer bij de ouders kan wonen. Dat blijkt uit het onlangs verschenen onderzoek ‘Pleeggrootouders maken het verschil’. Pleeggrootouders zijn vaak succesvoller in de opvoeding dan andere pleegouders. Ze houden het langer vol en pleegkinderen vallen minder snel uit als ze bij hun grootouders zijn geplaatst. Dat concludeert Henk van Oosteren, die onderzoek deed naar pleeggrootouderschap. Hij interviewde 35 pleeggrootouders over uiteenlopende thema’s. In 24 procent van de gevallen was sprake van voortijdige en negatieve beëindiging, tegenover 30 tot 50 procent in de reguliere pleegzorg. Daarnaast wonen kinderen gemiddeld ruim vijf jaar bij hun pleeggrootouders, 54 procent langer dan twee jaar en 20 procent langer dan tien jaar. In de reguliere pleegzorg woont 18 procent van de kinderen langer dan twee jaar in het pleeggezin. Mirte Loeffen, orthopedagoog en voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) stelt daarom: “Denk bij uithuisplaatsing vaker direct aan de grootouders.” Het onderzoek werd verricht in opdracht van het Gezinspiratieplein.
www.gezinspiratieplein.nl


Tags: ,