Glazen deuren in pleegzorg

Overplaatsingen zijn niet altijd het gevolg van het verloop van een plaatsing. Ze kunnen ook het gevolg zijn van de manier waarop pleegzorg georganiseerd is. Pleegzorg kent immers verschillende vormen: crisispleegzorg, de hulpverleningsvariant, gespecialiseerde pleegzorg, langdurige pleegzorg et cetera. In de praktijk kan het zijn dat verschillende vormen van pleegzorg elkaar opvolgen. Een pleegkind komt bijvoorbeeld in het weekend bij een pleeggezin, maar er blijkt meer zorg nodig. Er kan een crisis ontstaan, waardoor een kind uit huis moet en er is tijd nodig om uit te zoeken of het kind weer terug naar huis kan.

Geen crisis
Marieke van den Elsen is behandelcoördinator bij Juzt pleegzorg. Juzt is een jeugdzorgaanbieder in de regio Breda die verschillende vormen van pleegzorg biedt. Bij Juzt wordt geen onderscheid gemaakt tussen crisispleegzorg en kort verblijf. Een kind kan blijven zo lang er uitgezocht moet worden wat het perspectief van het kind is.

Al bij de screening wordt aan aspirant-pleegouders duidelijk gemaakt dat het bieden van enkel crisispleegzorg niet mogelijk is. Marieke zegt hierover: “We leggen uit wat we wél bieden en vooral waarom we het op die manier bieden. Eigenlijk vallen er dan zelden mensen af. Heel veel mensen gaan erin mee. Doordat we dit aan nieuwe pleegouders vertellen, krijgen we steeds meer pleegouders met een breed aanbod.”

“Als de uitzoekperiode ten einde is, kijken we naar de beste oplossing voor het kind”, vertelt Marieke. “Met name bij jonge kinderen proberen we het kind in het gezin te houden, om te voorkomen dat het dan alsnog tot een overplaatsing komt. Dat lukt niet altijd, want dit hangt van veel factoren af. Vaak lukt het ook wel. Veel pleegouders zien de plaatsing als een kans om te kijken of er een klik is met het kind en besluiten aan de hand daarvan om langdurig voor het kind te blijven zorgen, mocht dat nodig zijn.”

Er zijn pleegouders die enkel plek hebben voor een langdurige plaatsing. Bij een klein aantal kinderen is vanaf de start duidelijk dat er voor lange tijd een plek nodig is. Dan kunnen deze kinderen in deze gezinnen worden geplaatst.

Uitbehandeld
Een kind kan ook de hulp van meerdere zorgaanbieders nodig hebben. Zo wordt het programma MTFC-P ingezet bij kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar met ernstige internaliserende of externaliserende problemen. De kinderen hebben meerdere overplaatsingen of breuken in hun verblijfssituatie gehad of ze zijn langdurig blootgesteld aan een disfunctionele leefomgeving. De behandeling vindt plaats in een gezin waarvan tenminste één volwassene is opgeleid tot opvoedouder.

De Bascule en Spirit, beide actief in de stadsregio Amsterdam, hebben samen gekeken hoe MTFC-P meer deel kan uitmaken van een regulier pleegzorgtraject. Nu worden kinderen na afronding van MTFC-P naar een regulier pleeggezin doorgeplaatst (als terugplaatsing naar huis niet haalbaar is gebleken).

Er is gezamenlijk besloten om MTFC-P voortaan zo veel mogelijk in te zetten binnen bestaande pleeggezinnen van Spirit en minder in speciaal geselecteerde MTFC-P gezinnen van de Bascule. Dan is er het perspectief dat kinderen na afronding van MTFC-P in het gezin kunnen blijven en daarmee een volgende overplaatsing voorkomen wordt.


Tags: , ,