Thema: Ouders

Een van de belangrijke aspecten van pleegzorg is het oudercontact. Zowel kinderen als ouders en pleegouders steken hier vaak veel tijd en energie in, maar niet altijd met het gewenste resultaat. Er spelen zoveel factoren mee die het contact tussen pleegkinderen en hun ouders ingewikkeld maken. In dit thema is daar alle aandacht voor en komen de pleegkinderen ook ruimschoots aan het woord.

Gelukkig zijn er ook heel mooie momenten tussen pleegkinderen en hun ouders. We willen graag belichten hoe ouders kijken naar de contacten die zij hebben met hun kinderen die in een pleeggezin verblijven. De Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander hebben daar onderzoek naar gedaan en de uitkomsten daarvan gebundeld in het rapport: ‘Alleen met een groot verdriet. Ouders over onmacht, onbegrip en onvervuld verlangen na plaatsing van hun kind in een pleeggezin.’ Over dit rapport kunt u in de volgende Mobiel een artikel lezen, want dit thema bood niet voldoende ruimte voor de aandacht die het verdient.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Ouders’.

 


Tags: , ,